Wielokierunkowe postępowanie oparte na ocenie bólu

Logo xpertise

Ból może być poważnym problemem u pacjentów z OA. Po wcześniejszych komentarzach i naszych
spostrzeżeniach, zalecamy skorzystanie z poniższego schematu decyzyjnego. Są to wskazówki
dotyczące wielokierunkowego podejścia do leczenia pacjentów z OA opartego właśnie na bólu.

Ocena bólu u pacjentów
z OA

Ocena lekarza:
Chód
Zakres ruchu
Omacywanie

Ocena właściciela

Schemat - analiza przypadku
Leczenie dodatkowe – farmakologiczne (jeśli odpowiedź jest słaba, rozważ zwiększenie dawki, jeśli to możliwe)

Antagoniści NMDA
Gabapentyna
Trójpierścieniowe leki p.depresyjne / selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Tramadol
Leczenie dostawowe
Leczenie dodatkowe – niefarmakologiczne

Rehabilitacja
/cwiczenia terapeutyczne

Masaże

Pole magnetyczne

Ultradźwieki
Ponowna ocena bólu
Właściciel i lekarz
  • Pierwsza max. po 1 miesiącu
  • Kolejne co 1-2 miesiące
  • Można wydłużyć jeśli ból jest pod kontrolą
Schemat - analiza przypadku
Inne opcje

Relaksacja

Zabiegi chirurgiczne

Leczenie dostawowe

Neuroliza
 
Interwencja
 
Leczenie farmakologiczne
 
Leczenie farmakologiczne
 
Inne opcje

Aby osiągnąć sukces w terapii:

Monitoruj pacjenta odpowiednio często
Współpracuj i rozmawiaj z wszystkimi osobami zaangażowanymi w leczenie