LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

Logo xpertise
Casteliani
Prof. Francesco Staffieri
Duncan
Dr. B. Duncan X. Lascelles

Farmakologiczne leczenie bólu jest kluczowe w opiece nad chorymi pacjentami z OA. Niesteroidowe
leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (NLPZ) są nadal najważniejszą i najbardziej skuteczną grupą
leków pierwszego wyboru. 12
Warte docenienia, jako terapia wspomagająca są leki o działaniu ośrodkowym13-15 oraz nowe
obiecujące leki – przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu nerwów (NGF). 16

Schemat zależności

Ogólne zasady

Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego:

 • Rozważ możliwe interakcje z współistniejącymi chorobami i / lub leczeniem
  • Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę również wpływ OA na zwierzę
  • Zaangażuj właściciela w proces diagnostyczny i ocenę efektów leczenia


Ponieważ NLPZ są lekami pierwszego wyboru w OA, naszą uwagę skupiliśmy na praktycznych
wskazówkach dotyczących ich stosowania.

NLPZ

 • Najlepiej dowiedziona naukowo skuteczność kliniczna została wykazana dla NLPZ
  hamujących cyklooksygenazę (COX) i niehamujących COX 17
 • NLPZ mogą być stosowane w leczeniu bólu przewlekłego, a także w stanach zaostrzeń 18
 • Zaleca się długotrwałe stosowania NLPZ 19
 • Możliwe jest zmniejszanie dawki NLPZ w czasie terapii 20

Modyfikacja dawek NLPZ

W wielokierunkowym podejściu terapeutycznym farmakologiczne zmniejszenie bólu pozwala na zwiększenie wysiłku fizycznego. Sprzyja to redukcji masy ciała psa, co także łagodzi ból stawów. Ten pozytywny efekt

pozwala na zmniejszenie dawki NLPZ, a tym samym minimalizowanie ich skutków ubocznych, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu
skuteczności.

Schemat zależności
Pies - ikona
Cudzysłów

Proces transmisji bólu
jest plastyczny dwukierunkowo,
z czasem może ulec poprawie!

Po każdym dostosowaniu dawki leku, po określonym okresie czasu, należy rozważyć ponowną ocenę bólu, zwłaszcza, że przy obniżonej dawce skuteczność zależy indywidualnie od pacjenta. 20
Optymalne postępowanie w przypadku OA zawsze wymaga ponownej oceny skuteczności NLPZ.

Jak ponownie ocenić skuteczność NLPZ?

Pełna ocena powinna uwzględniać badanie poszczególnych stawów, ogólny wpływ choroby na pacjenta oraz odpowiedź na leczenie. 10

1. Badanie kliniczne stawów
 • Manipulacja stawów (ocena bólu)
 • Zakres ruchomości
 •  +/- RTG
2. Ocena pacjenta
 • Postawa
 • Poruszanie się
 • Dyskomfort
 • Jakość życia
 • Masa ciała
3. Ocena w przypadku działań ubocznych leków
 • Ogólne badanie kliniczne
 • Historia pacjenta
 • Badanie krwi

Podejście w oparciu o kwestionariusz COAST

Stopień zaawansowania OA można zmierzyć za pomocą kwestionariusza COAST (stadium 0-4). Na tej podstawie poniżej proponujemy uproszczony schemat wielokierunkowego podejścia z leczeniem farmakologicznym, jako podstawowym postępowaniem w OA od stadium 2. 10

Schemat - analiza przypadku
COAST (Canine Osteoarthritis Staging Tool)

Uzupełnieniem powyższego schematu decyzyjnego jest kolejny, oparty na ocenie bólu zawarty w Rozdziale 6.