SUPLEMENTY DIETY OCHRANIAJĄCE CHRZĄSTKĘ STAWOWĄ

Logo xpertise
Casteliani
Prof. Francesco Staffieri

Klasyfikacja

Doustne suplementy wspomagające funkcję stawów to terapie niefarmakologiczne, które można
włączyć do wielokierunkowego leczenia OA.
Są to ekstrakty, koncentraty lub kombinacje witamin, minerałów, roślin, ziół „do stosowania w celu
uzupełnienia codziennej diety”.
Można je zdefiniować jako produkty dietetyczne spełniające szczególne potrzeby żywieniowe,
pozbawione skutków ubocznych, które zapewniają korzyści zdrowotne, w tym zapobiegają
wystąpieniu lub progresji choroby. 21 Dostępnych jest wiele różnych rodzajów; najczęściej używane
są wymienione poniżej: 22

Schemat zależności

Mechanizm działania niektórych produktów ma często charakter teoretyczny, a ich skuteczność nie
zawsze jest poparta rygorystycznymi badaniami naukowymi. 23 Celem niniejszego materiału nie jest
przegląd wszystkich danych dostarczających dowodów na stosowanie suplementów doustnych,
ale udzielenie porad dotyczących ich miejsca w wielokierunkowym postępowaniu w OA u psów.

Miejsce w postępowaniu terapeutycznym

Doustne suplementy wspomagające funkcję stawów, jako bezpieczne i dobrze tolerowane, mogą być stosowane już w przedklinicznej
fazie OA. Wczesna suplementacja maksymalizuje szanse skuteczności działania, ponieważ większość suplementów wydaje się wymagać dłuższego czasu podawania, aby były efektywne. 22
Bezpieczeństwo stosowania daje również suplementom miejsce w wielokierunkowym podejściu w OA jako terapia uzupełniająca w różnych stadiach choroby.

Pies - ikona
Schemat - analiza przypadku

Rodzaj suplementu

Pomimo względnego braku jednoznacznych danych naukowych w tej dziedzinie, naszym zdaniem masa ciała psa powinna determinować wybór odpowiedniego suplementu.

Cudzysłów

Kluczem do sukcesu
jest masa ciała!

Ze względu na swój specyficzny sposób działania produkty zawierające niezdenaturowany kolagen typu 2 (UC-II) powinny być pierwszym wyborem. 24,25

U psów z nadwagą należy rozpocząć dostosowany program optymalizacji masy ciała. W przypadku niechęci lub braku zgody opiekunów proponujemy poniższe alternatywy:

Schemat - analiza przypadku
UC-II: niezdenaturowany kolagen typu II
ASU (avocado soybean unsaponifiables): niezmydlajace sie frakcje oleju z awkoado i soi

Wybór produktu

Biorąc pod uwagę niezliczoną ilość dostępnych produktów wybór bywa trudny.
Właściwym kryterium wyboru może być producent i jakość produktu.
W razie wątpliwości dotyczących produktu polecamy prostą listę pytań.

Zaufanie do produktu

Jakie suplementy diety, wspierające stawy u psów, oferuje firma Vetoquinol?

Zapraszamy na strony:

www.flexadin.pl

www.caniviton.pl

Flexadin Advanced