LECZENIE DOSTAWOWE - KOMÓRKI MACIERZYSTE, OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Logo xpertise
Adeline
Dr. Adeline Decambron
Duncan
Dr. B. Duncan X. Lascelles

Danych literaturowych na temat tych rozwiązań jest stosunkowo niewiele, a produkty są bardzo zróżnicowane w zależności od dostępnych badań, producentów i gatunków zwierząt.
Dlatego należy zachować ostrożność – w istocie niektórzy eksperci tego Komitetu nie stosują ich w codziennej praktyce. Poniższe dane zostały opracowane przez ekspertów z dużym doświadczeniem w stosowaniu tych produktów i znajomości ich składu. Autorzy zalecają, aby były one stosowany przez doświadczonych klinicystów u pacjentów nie reagujących na konwencjonalne terapie.


Osocze bogatopłytkowe (PRP) i mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) to stosunkowo nowe terapie polegające na wstrzykiwaniu autologicznych produktów do stawów dotkniętych OA.

Osocze bogatopłytkowe

To autologiczny preparat krwiopochodny zawierający skoncentrowane płytki krwi. 26
Jest stosowane w ortopedii, stomatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyce i dermatologii.
Jego zastosowanie wynika z następujących właściwości: 27-29

 • Płytki krwi zawierają czynniki wzrostu, a niektóre są silnie zaangażowane w chondrogenezę
  • Zastosowanie PRP przyspiesza fizjologiczny proces regeneracji
  • Mają lepsze działanie w połączeniu z kwasem hialuronowym (HA) lub MSC

Procedura PRP: za i przeciw

Za

Łatwa i szybka

Mało inwazyjna

Nie wymaga zabiegu

Ogólnie bezpieczna

Zauważalne efekty (wysoki stopień zadowolenia właścicieli)
Przeciw

Zróżnicowanie i niedostateczna ilość danych literaturowych /
brak zgody co do standardu stosowania

Zróżnicowanie uzyskanego materiału
(rodzaj komórek, stężenie płytek itd.)

Brak rejestracji

Mezenchymalne komórki macierzyste

Są to multipotencjalne komórki podścieliska, które mogą różnicować się w różne typy komórek, takie jak osteoblasty, chondrocyty, miocyty i adipocyty.

Schemat zależności

Powodują: 32,33

 • Poprawę objawów OA na podstawie oceny kulawizny, oceny bólu, poprawy jakości życia
 • Efekt immunomodulujący
 • Poprawę w ustępowaniu bólu, kulawizny i zakresu ruchu od 1 tygodnia do 6 miesięcy po podaniu

Okresowe iniekcje mogą mieć lepszą skuteczność niż pojedyncza. 34

Procedura MSC: za i przeciw

Za

Przypuszczalnie długi czas działania

Ogólnie bezpieczne

Przypuszczalnie lepsza skuteczność
iniekcji dostawowych niż dożylnych
Przeciw

Zróżnicowanie i niedostateczna ilość danych literaturowych / brak zgody co do standardu stosowania

Różnorodnośc komórek

Krótki czas zużycia (≤48h)

Praktyczne wskazówki do stosowania MSC/PRP

Celem niniejszej broszury nie jest przedstawienie wytycznych, ale ze względu na brak dowodów
naukowych i oficjalnych zaleceń leczenia dostawowego, warto pamiętać o kilku podstawowych
zasadach.

 1. Regeneracja chrząstki jest celem optymalnym, przy czym nie powinna być głównym argumentem podczas omawiania z właścicielem terapii dostawowych. 33
 2.  Ból i kulawizny często można złagodzić za pomocą PRP, MSC lub obu.
 3. Zawsze należy zachować ostrożność, ponieważ nie są jeszcze dostępne żadne protokoły ze standardami stosowania
 4. Są produktami bezpiecznymi i mają niewiele skutków ubocznych, ale nie powinny być stosowane u pacjentów z nowotworami i poniżej 6 miesiąca życia. 33
Cudzysłów

Jeśli to możliwe to warto publikować przypadki kliniczne,
ponieważ dostępnych jest tylko kilka badań!

Propozycja schematu decyzyjnego dla terapii MSC/PRP

Mając na uwadze powyższe wskazówki, przedstawiamy kilka schematów decyzyjnych jako
przykłady postępowania w OA w różnych stadiach (zdefiniowanych na podstawie COAST).

Schemat - analiza przypadku
Schemat - analiza przypadku
Schemat - analiza przypadku

W przypadkach poważnie zaawansowanych i nie odpowiadających na inne metody leczenia, można zastosować zarówno MSC, jak i PRP +/- HA. Jeśli zabieg jest skuteczny, można go powtórzyć po 6 miesiącach. Jeśli nie jest, to drugą iniekcję można wykonać po 2 miesiącach, używając tego samego lub innego produktu. Podobnie po 6 miesiącach, jeśli kuracja zakończy się niepowodzeniem, można ją powtórzyć po 2 miesiącach.