Obecne i przyszłe możliwości leczenia: nlpz

Logo xpertise
Duncan
dr B. Duncan X. Lascelles

Ból adaptacyjny i nieadaptacyjny 12

Długotrwały ból
w OA jest bólem
«MIESZANYM»

 • Ponieważ prostaglandyny (PG) biorą udział w obu rodzajach bólu, NLPZ zapewniają przewidywalną ulgę w bólu, dzięki działaniom hamującym PG w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym
 • NLPZ są skuteczne w leczeniu bólu OA u kotów lecz ocena skuteczności jest trudna (efekt placebo u kotów jest silny)

Praktyczne wskazówki dla NLPZ 13-15

Schemat koty

• Czas leczenia NLPZ?
=> badania wciąż trwają, należy to odpowiednio monitorować
• Zmniejszenie dawki
można rozważyć (często jest praktykowane w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych)

Prowadzone prace pomogą określić efekty NLPZ i mogą prowadzić do zindywidualizowanych zaleceń (w zakresie bezpieczeństwa)

Praktyczne wskazówki dla NLPZ - bezpieczeństwo 15-18

 • Duży odsetek kotów z OA cierpi na przewlekłą niewydolność nerek (PNN)
  • NLPZ niekoniecznie pogarszają PNN
  • Każdy przypadek należy traktować indywidualnie
  • Dowody naukowe dotyczące wpływu NLPZ na parametry nerkowe są niejednoznaczne
  • Coraz więcej podstawowych danych klinicznych wykazujących dobrą tolerancję w przypadkach PNN
  • Brak obszernych danych dotyczących czynności nerek i wskaźników ich funkcji
 • Inne leki p.bólowe, które można bezpiecznie łączyć z NLPZ
  • gabapentyna, amantadyna, tramdol, wielosiarczanowe glikoaminoglikany
 • Łączne stosowanie NLPZ i diuretyków wydaje się być bezpieczne u zdrowych kotów przy czym potrzebne są badania dotyczące kotów z PNN
 • Leczenie niefarmakologiczne można łączyć z NLPZ

W każdym przypadku stosowania leków wpływających na funkcję nerek
monitoring jest niezbędny

Zalecenie kliniczne

Przed rozpoczęciem stosowania NLPZ

 • Uzyskaj pełną historię leczenia (stosowane leki, badanie kliniczne)
 • Wykonaj wstępną ocenę laboratoryjną: parametry nerkowe, wątrobowe, białka osocza, hematokryt, opcjonalnie markery krwawienia z przewodu pokarmowego i/lub uszkodzenia błony śluzowej
 • Starannie oceń pacjenta (odwodnienie, hipowolemia, czynność nerek, wątroby, serca)
 • Informuj właściciela o ryzyku/korzyściach i możliwych negatywnych skutkach stosowania NLPZ

W trakcie stosowania NLPZ

 • Zwróć uwagę na wczesne objawy działań niepożądanych i wycofaj leczenie NLPZ natychmiast
 • Wykonuj badania laboratoryjne
 • Optymalizuj dawkę, gdy to możliwe
 • W przypadku konieczności zmiany NLPZ rozważ zachowanie odpowiedniej przerwy między lekami

Stosuj zrównoważone, zintegrowane podejście przeciwbólowe