Obecne i przyszłe możliwości leczenia: inne

Logo xpertise
Beatriz

dr Beatriz Monteiro

Jose

prof. José María Carrillo

Inne opcje farmakologiczne

 • Nieliczne dane literaturowe
  • Rozważ zindywidualizowany plan leczenia
 • Co wziąć pod uwagę?
  • zwierzę
  • właściciela
  • środowisko

Metoda
« prób i błędów »

* Brakuje zaleceń opartych na
dowodach naukowych. Przyszłe
badania pozwolą wyjaśnić
optymalne schematy dawkowania
pod kątem skuteczności
i bezpieczeństwa.

Ogólnie o leczeniu 19 – Praktyczne zalecenia

 • Zintegruj leczenie w podejściu multimodalnym łącząc z postępowaniem niefarmakologicznym takimi jak dostosowanie środowiska
 • Rozważ stadium OA
 • Zwracaj uwagę na czynność nerek
 • Pamiętaj o indywidualnym podejściu do leczenia

Doustne podawanie leków – Praktyczne zalecenia

Kotek

Podawanie doustne leków kotom może być źródłem stresu i wpływać na więź z opiekunem

 • Powinno być poprzedzone pozytywnym wzmocnieniem poprzez skojarzenie z np. smakołykiem, pieszczotami, odrobiną miękkiego pokarmu
 • Niesmaczne leki jak np. tramadol, amitryptylina mogą być umieszczane w małych kapsułkach lub zmieszane ze smacznym pokarmem
 • Edukuj właścicieli:
  • Filmy edukacyjne jak krok po kroku podać doustnie leki
  • Personel lecznicy jest nieoceniony w omawianiu tych kwestii z właścicielami i podkreślaniu znaczenia bezstresowego podawania leków

Podkreśl ważność bezstresowego podawania leków

Cudzysłów

Danych literaturowych na temat tych rozwiązań jest stosunkowo niewiele, a produkty są bardzo zróżnicowane w zależności od dostępnych badań, producentów i gatunków zwierząt. Dlatego należy zachować ostrożność. Poniższe dane zostały opracowane
przez ekspertów z dużym doświadczeniem w stosowaniu tych produktów i znajomości ich składu. Autorzy zalecają, aby były one stosowany przez doświadczonych klinicystów u pacjentów niereagujących na konwencjonalne terapie.

Osocze bogatopłytkowe (PRP) 21-24 z ang. PLATELET – RICH PLASMA
Osocze
PRP
bezjądrowe fragmenty cytoplazmy uwolnione z megakariocytu
 • Łatwa i szybka
 • Minimalnie inwazyjna
 • Nie wymaga zabiegu
 • Ogólnie bezpieczna
 • Zróżnicowanie uzyskanego materiału biologicznego
Protokół
 • Brak wspólnej zgody autorów co do standardu stosowania PRP u kotów
 • Protokoły są stosowane u innych gatunków
Kliniczne zastosowanie
 • Zróżnicowane dane literaturowe
 • Zróżnicowanie uzyskanego materiału biologicznego

« Pierwsza opcja z ostatnich »

Mezenchymalne komórki
macierzyste 25-27,65
komórki macierzyste
 • pochodzenia tłuszczowego
  • Pochodzenia allogenicznego lub autologicznego
  • Samoodnawiające się multipotencjalne komórki podścieliska, ktore mogą rożnicować się w rożne typy komorek
  • Zmniejszają wydzielanie cytokin prozapalnych, chronią przed apoptozą
  • Wiele odpowiedzi dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa pozostaje niejasnych. Przydatne byłyby badania rozwiewające wątpliwości zanim klinicyści będą stosować tę metodę na szerszą skalę
  • Potrzebne są badania kliniczne ponieważ nie ma standardu stosowania
  • Stosowanie odbywa się na indywidualną odpowiedzialność
 • w przyszłości mogą stanowić obiecującą alternatywę terapeutyczną
Przeciwciała anty-NGF 28,29,66-68
Przeciwciała Anty NGF
 • NGF (czynnik wzrostu nerwów) jest zaangażowany
  w uwrażliwianie obwodowe i ośrodkowe
 • Ilość NGF wzrasta w stawach artretycznych
 • Opublikowane badania wykazują skuteczność anty-NGF u kotów z OA
 • Pierwsze przeciwciało monoklonalne anty-NGF dostępne dla kotów
 • Opcja leczenia raz w miesiącu w celu długotrwałego złagodzenia bólu u kotów